Истанбулын цахим нэвтрэх хугацаа ба үнэ

2, 3, 5 эсвэл 7 хоногийн хадгаламжийн баталгаат тасалбараа сонго. Истанбулын хамгийн сонирхолтой газруудыг өөрийн хурдаар судлаарай. Истанбулын шилдэг газруудаар ҮНЭГҮЙ орох боломжтой...

2 өдрийн цахим үнэмлэх
Насанд хүрсэн (12 +)
210, 00 € 145, 00
Хүүхэд (5-12)
160, 00 € 115, 00
3 өдрийн цахим үнэмлэх
Насанд хүрсэн (12 +)
255, 00 € 175, 00
Хүүхэд (5-12)
200, 00 € 140, 00
5 өдрийн цахим үнэмлэх
Насанд хүрсэн (12 +)
300, 00 € 205, 00
Хүүхэд (5-12)
235, 00 € 165, 00
7 өдрийн цахим үнэмлэх
Насанд хүрсэн (12 +)
335, 00 € 225, 00
Хүүхэд (5-12)
255, 00 € 180, 00

Истанбулын E-Pass сонирхолтой газрууд, хадгаламж